Chính sách nội dung do người dùng tạo

(User Generated Content – Viết tắt: UGC)

Vui lòng đọc kỹ chính sách nội dung do người dùng tạo này trước khi gửi bất kỳ nội dung nào đến trang web của chúng tôi. Chính sách và điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi áp dụng cho việc sử dụng trang web và UGC mà người dùng xuất bản. Chúng tôi khuyến khích người dùng in bản sao này để tham khảo trong tương lai. Bằng cách sử dụng website THE FACE và gửi UGC đến trang web của chúng tôi, người dùng xác nhận rằng họ chấp nhận chính sách nội dung do người dùng tạo này, chính sách quyền riêng tư và cookie cũng như điều khoản sử dụng trang web và đồng ý tuân thủ chúng. Nếu không đồng ý với các điều khoản và chính sách này, người dùng không được sử dụng trang web hoặc gửi UGC đến (hoặc thông qua) website.

1. UGC của người dùng

 1. Tất cả nội dung được gửi đến trang web THE FACE thông qua tài khoản Người dùng cá nhân (hoặc tài khoản truyền thông xã hội khác, nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn, tên, thông tin tiểu sử và tất cả các tên khác, tên người dùng, bút danh, văn bản, chân dung, đồ họa, logo, nhãn hiệu, hình ảnh, mã và tất cả các thông tin và tài liệu khác sẽ được gọi ngắn gọn là “UGC”.
 2. Người dùng đồng ý gửi UGC đến trang web theo các quy tắc sau (đặc biệt là các tiêu chuẩn pháp lý và nguyên tắc đánh giá, những điều khoản này được định nghĩa dưới đây). Vui lòng sử dụng thận trọng và thông thường khi gửi UGC đến trang web.
 3. Việc xuất bản UGC sẽ tuân theo quyết định riêng của THE FACE và chúng tôi có quyền bổ sung hoặc xóa UGC của người dùng trước khi xuất bản, sau khi xuất bản hoặc từ chối xuất bản.
 4. Xin lưu ý, bất kỳ UGC bạn gửi đến trang web THE FACE sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền.

2. Quyền, cấp phép và miễn trừ

 1. Vì những lý do trên, người dùng cấp cho The Face, bất kỳ chi nhánh nào thuộc THE FACE quyền vĩnh viễn, không thể thu hồi, chuyển nhượng, giấy phép miễn phí tiền bản quyền (bao gồm toàn quyền đối với giấy phép phụ) để sử dụng, sao chép và xuất bản UGC của người dùng (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền thích nghi, thay đổi, sửa đổi hoặc thay đổi UGC của người dùng) ở bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào (dù được biết đến bây giờ hoặc được phát minh trong tương lai) trên toàn thế giới mà không bị hạn chế.
 2. Người dùng bảo đảm, đại diện và cam kết với chúng tôi rằng tất cả UGC bạn gửi là công việc của riêng bạn hoặc bạn đã có được tất cả các quyền và sự cho phép cần thiết của chủ sở hữu tác phẩm, và bạn có tất cả các quyền có liên quan trong UGC của mình để cho phép bạn cấp quyền và quyền trong khoản 2 này.
 3. Trường hợp UGC chứa hình ảnh, tên hoặc nhận dạng cá nhân, người dùng cần bảo đảm, đại diện và cam kết với chúng tôi như sau:
  1. rằng tất cả các cá nhân nổi bật được xác định trên 18 tuổi và đã đồng ý rõ ràng về sự hiện diện của họ trong UGC mà người dùng gửi đến trang web của chúng tôi và;
  2. trong đó các cá nhân nổi bật hoặc được xác định là dưới 18 tuổi, mà bạn
   1. là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của các cá nhân nổi bật hoặc được đề cập đó, hoặc
   2. đã nhận được sự đồng ý rõ ràng từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của những cá nhân nổi bật hoặc được đề cập đó về sự xuất hiện của họ trong UGC được gửi đến Trang web của chúng tôi.
 4. Do đó, người dùng từ bỏ một cách vô điều kiện và không thể hủy ngang và đồng ý không khẳng định (hoặc mua tương tự từ bất kỳ bên thứ ba nếu có) bất kỳ và tất cả các quyền đạo đức, mọi quyền tương tự khác, mọi quyền công khai và quyền riêng tư ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới liên quan đến UGC đến mức tối đa cho phép theo luật.

3. Tiêu chuẩn nội dung – Tiêu chuẩn pháp lý

 1. Người dùng bảo đảm, đại diện và cam kết với chúng tôi rằng UGC của họ (bao gồm cả việc sử dụng, xuất bản và / hoặc khai thác của chúng tôi) sẽ không:
  1. vi phạm bản quyền hoặc quyền cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu, quyền riêng tư, công khai hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; và / hoặc
  2. chứa bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vấn đề phỉ báng bất kỳ cá nhân nào; và / hoặc
  3. chứa các tuyên bố sai lệch hoặc lừa đảo hoặc thiếu sót hoặc xuyên tạc về danh tính của  người dùng (ví dụ: dưới hình thức mạo danh người khác) hoặc liên kết của người dùng với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; và / hoặc
  4. vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc ủy thác nào còn nợ một bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ (theo quy định trong) hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo mật; và / hoặc
  5. ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác; và / hoặc
  6. chứa bất kỳ mã độc hại nào, chẳng hạn như virus, sâu máy tính (worm), Trojan hoặc các chương trình, mã hoặc tài liệu có hại khác; và / hoặc
  7. vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào khác, (cùng nhau, hoặc cá nhân “Tiêu chuẩn pháp lý”).
 2. Nếu UGC của bạn chứa bất kỳ tài liệu nào không thuộc sở hữu hoặc cấp phép và / hoặc thuộc quyền của bên thứ ba, bạn có trách nhiệm thu thập, trước khi gửi UGC của mình, tất cả các bản phát hành, chấp thuận và / hoặc giấy phép cần thiết để cho phép sử dụng và khai thác UGC bởi chúng tôi mà không cần bồi thường thêm. Vui lòng xem khoản 2 ở trên để biết thêm chi tiết.

4. Tiêu chuẩn nội dung – Hướng dẫn xem xét

 1. Bạn bảo đảm, đại diện và cam kết với chúng tôi rằng UGC của bạn:
  1. là chính xác, nơi nó nêu sự thật; và / hoặc
  2. được tổ chức thực sự, nơi nó nêu ý kiến ​​(ví dụ, trong đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ).
 2. Bạn bảo đảm hơn nữa, đại diện và cam kết với chúng tôi rằng UGC của bạn (bao gồm cả việc sử dụng, xuất bản và / hoặc khai thác của chúng tôi) sẽ tuân thủ Nguyên tắc đánh giá của chúng tôi, có thể tìm thấy ở đây.

Bất kỳ UCG nào vi phạm Nguyên tắc đánh giá của chúng tôi hoặc khác, như:

 1. a. tục tĩu, hận thù, gây khó chịu trong bất kỳ cách nào khác giảm xuống dưới đây thường được chấp nhận các tiêu chuẩn của thị hiếu và thuần phong mỹ tục Việt Nam; và/ hoặc
 2.  có khả năng gây quấy rối, gây trở ngại hoặc kích động một người theo cách hợp lý (ví dụ bao gồm như những trường hợp được gọi là “trolling” hoặc bắt nạt trên mạng); và/ hoặc
 3. đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng; và/ hoặc
 4. tình dục; và/ hoặc
 5. ủng hộ, thúc đẩy, hỗ trợ hoặc mô tả bạo lực; và / hoặc
 6. ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc trái pháp luật hoặc thiếu luật pháp; và / hoặc
 7. có thể được coi là quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư rác hoặc tin rác (bao gồm nhưng không giới hạn thư dây chuyền, sơ đồ kim tự tháp hoặc các hình thức chào mời hoặc quảng cáo, thương mại hoặc hình thức khác); và / hoặc

5. Hậu quả của vi phạm

 1. Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác định xem bạn có không tuân thủ Chính sách UGC này hay không khi gửi UGC lên trang web của chúng tôi. Nếu bạn không tuân thủ, chúng tôi có toàn quyền quyết định đình chỉ bạn sử dụng trang web của chúng tôi mà không cần thông báo cho bạn và / hoặc chỉnh sửa hoặc xóa (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ UGC nào của bạn khỏi Trang web trên cơ sở tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 2. Đi kèm với điều khoản 5.1 ở trên, nếu bạn hoặc UGC của bạn không tuân thủ Chính sách UGC, dẫn đến kết quả là chúng tôi phải chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi và đồng ý bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi phải chịu do bạn không tuân thủ Chính sách UGC này, bao gồm nhưng không giới hạn trong Tiêu chuẩn pháp lý và / hoặc Nguyên tắc đánh giá của chúng tôi.
 3. Chúng tôi cũng có quyền:
  1. thông cáo bất kỳ UGC khiến chúng tôi lo ngại cho các cơ quan có thẩm quyền; Và/hoặc 
  2. tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào (hoặc cố vấn chuyên nghiệp của họ), người tuyên bố rằng bất kỳ UGC của bạn cấu thành một sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ, hoặc quyền riêng tư của họ.

6. Thay đổi chính sách UGC

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách UGC này theo thời gian, trong trường hợp đó,  phiên bản cập nhật sẽ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra Chính sách UGC này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách UGC này sau khi bạn đã được thông báo về những thay đổi trên trang web của chúng tôi và/hoặc nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, nơi Chính sách UGC được cập nhật sẽ có sẵn để bạn xem.